Oproep sleutelactie
Oproep sleutelactie ZLTO Someren

Het Zummers belang CDA spreekt haar afkeur uit over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) Noord Brabant over de toekomst van de intensieve veehouderij in onze provincie. Wij zijn positief over het standpunt dat onze provinciale collega's (CDA Brabant) innemen in dit dossier.

De eerder breed gedragen afspraken, dat de sector tot 2028 de tijd had om hun bedrijven aan te passen, worden niet nagekomen en vervroegd naar 2022. Het Zummers belang CDA vind deze maatregelen onverantwoord. De agrarische sector wordt, in tegenstelling tot andere provincies, ongekend hard aangepakt in Noord Brabant. De milieu winst van de maatregelen is klein in verhouding tot de economische gevolgen. Met name midden en kleinere bedrijven komen in de problemen met veelal sluiting tot gevolg. Het aantal dieren wordt niet minder en de schaalvergroting zet sterk door. Het dierenwelzijn is er ook niet bij gebaat. Het beter leven keurmerk is nagenoeg niet meer te behalen omdat het uitbereiden van ruimte per dier financieel erg lastig wordt door de stapeling van maatregelen.

Om nogmaals een signaal uit te zenden richting de Provinciale Staten heeft het Zummers belang CDA samen met Gemeenschapslijst, Lijst Someren-Heide en Lijst6/VVD op de raadsvergadering van donderdag 29 juni een motie ingediend. Deze motie werd tevens ondersteund door Leefbaar Someren. Alleen PvdA Someren stemde tegen. Deze motie kunt u hier terug vinden. 

Na Laarbeek, Meijerijstad en Roosendaal zal er ook in Someren en vele andere gemeenten een sleutelactie plaatsvinden. Wij ondersteunen deze actie van het ZLTO van harte. Het Zummers belang CDA blijft zich lokaal inzetten voor een verantwoorde en duurzame veehouderij.

Zie onderstaand de oproep van het ZLTO Someren:

Beste leden,

Morgen, dinsdag 4 juli om 12.00 uur, willen we met  alle Somerense veehouders en betrokkenen naar het gemeentehuis gaan om onze stalsleutels in te leveren bij burgemeester Veltman. (Breng dus "stalsleutel(s)" met daaraan naam en adres mee.)
We verzamelen om 11.45 uur voor het gemeentehuis.
Personeel, familie, vrienden en buurtgenoten zijn van harte welkom.

Door massaal aanwezig te zijn kunnen wij als agrarisch Someren laten zien, dat we niet akkoord kunnen gaan met dit beleid van de Provincie.
De raad van gemeente Someren heeft ons inmiddels al gesteund door een motie aan te nemen en deze te sturen naar Provinciale Staten.
Het bestuur roept iedereen op om mee te doen met deze sleutelactie.
Maak dinsdag een uur tijd vrij om uw bedrijf na 2022 voort te kunnen zetten!

We bieden een petitie aan en enkele collega kunnen hun eigen verhaal vertellen.

Meer informatie op: www.zlto.nl/boerenhorenbijbrabant

Op vrijdag 7 juli verzamelen we om 11.00 uur voor het Provinciehuis, (Brabantlaan 1, Den Bosch).  Daar is de vergadering en de definitieve stemming over het landbouwbeleid.
Vertrek om 10.15  uur bij de Welkoop aan de Witvrouwenbergweg.

Tot bij de sleutelactie,
Met vriendelijke groet,

Namens bestuur ZLTO Someren
Henriëtte Driessen, voorzitter