Ondernemen, verbinden en faciliteren
Ondernemen, verbinden en faciliteren

Ondernemers en overheid slaan handen ineen.

Someren is een krachtig, zelfstandig en ondernemend dorp met veel bedrijvigheid, startups en internationaal opererende bedrijven. De doelgroep ondernemers – vertegenwoordigd door Arjan Evers - mag dan ook niet ontbreken op de gevarieerd samengestelde kieslijst van het Zùmmers Belang CDA.

In het verkiezingsprogramma van het Zùmmers Belang CDA is “Ondernemen, Verbinden en Faciliteren” één van de tien speerpunten. Als je niet samenwerkt loop je snel achterstand op en kom je alleen te staan in de snel veranderende wereld. Ondernemers kunnen sterker worden als ze nieuwe samenwerkingen zoeken, open staan voor nieuwe kennis en ideeën én met elkaar optrekken. Daarnaast heb je als ondernemer ook de ruimte nodig om je te ontwikkelen. Daarin speelt de gemeente een belangrijke rol.

Het Zùmmers Belang CDA vindt dat ondernemers en overheid elkaar meer als partner moeten gaan zien. Dan worden drempels lager en kansen eerder verzilverd. Aan de slag dus met het opstellen van een breed gedragen visie voor het winkelcentrum. Maar ook willen we zorgdragen dat er in de toekomst voldoende bedrijventerreinen komen. En zeker een aantrekkelijk groen en landelijk buitengebied waar agrarische en recreatieve bedrijven naast elkaar ondernemen.

Sla de handen ineen met het Zùmmers Belang CDA. Sluit je nu aan en neem contact op met Jan, Hendrik, William, Jan, Harry, Wim, Willy, Addie, Louis, Twan en Arjan.

Laat je Hart spreken. Ondernemen, verbinden en faciliteren!