Met elkaar voor elkaar
Met elkaar voor elkaar Speerpunten 2021

MET ELKAAR VOOR ELKAARBeste inwoner van Someren, het is een lastige tijd om een begroting vast te stellen. Het Coronavirus zorgt ervoor dat het nog maar de vraag is of alles wat we begroten ook uitkomt. Sturen in de mist zoals het kabinet dat noemt. Hieronder leest u in het kort wat als het aan het Zùmmers Belang CDA ligt de belangrijkste speerpunten voor 2021 zijn.Onze belangrijkste boodschap voor 2021 staat echter los van de begroting. Wij leven ontzettend mee met iedereen die nu leeft in onzekerheid of eenzaamheid of getroffen is door het virus. Onze eerste gedachten zijn bij u!


SAMEN SOMEREN
De verbinding behouden; juist nu! Daarom blijven we onze verenigingen steunen en zorgen er voor dat sport- en culturele voorzieningen overeind blijven. Iedereen moet mee kunnen doen. Arm en rijk. Jong en oud. Passende zorg of hulp voor wie het nodig heeft maar voorkomen van te veel overhead of kostbare overlegstructuren.HART VAN SOMEREN
Het centrumplan komt er aan.
Binnenkort ontvangt de gemeenteraad het eindadvies van de centrumregisseurs.
Wij zien hier naar uit zodat we snel de resultaten hiervan gaan zien in ons centrum. De gemeente moet faciliteren, kansen bieden. Daarna is het aan de ondernemers om die kansen te benutten zodat het centrum weer leeft en bruist.


GREENLAB (Buitengebied)
Het buitengebied staat nooit stil. We zijn trots op de boer. Wij gaan graag het gesprek met ze aan wanneer ze willen ontwikkelen of juist denken aan stoppen en een andere bestemming zoeken voor hun bedrijf.
Zonnepanelen? Eerst en bij voorkeur op daken.
De Heihorsten, eindelijk ontwikkelingen, de eerste vakantiewoningen zijn gebouwd. Op korte termijn stellen we het horeca en toerismebeleid vast waarmee ondernemers uit de voeten kunnen.
Liggend aan de rand van Brainport moeten wij onze kansen grijpen. Daarom willen wij meer ruimte voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

 

AANTREKKELIJK WONEN
Dit jaar is de woonvisie vastgesteld. We willen voldoende, betaalbare en passende woningen voor starters, doorstromers en senioren.
De wateroverlast wordt op veel plekken aangepakt. We houden de vinger aan de pols.
Gasvrije woningen, wat betekent dat voor iedereen? Wij vragen ons college dit goed voor te bereiden en u als inwoner hierbij te betrekken.