Beroep MAC Lierop gegrond:
Beroep MAC Lierop gegrond: “Er mag weer gecrost worden!”

De hardnekkige strijd tussen MAC Lierop en enkele omwonenden van het crossterrein in de Herselse bossen heeft met de uitspraak van de Raad van State afgelopen woensdag een andere draai gekregen. Een deel van de activiteiten op het MAC-terrein valt onder het overgangsrecht en mag worden voortgezet. Het Zùmmers Belang CDA feliciteert MAC Lierop met dit resultaat.

Bewoners van het Kerkenhuis in Lierop proberen de crossbaan van MAC Lierop al jaren dicht te krijgen. Volgens hen is er sprake van illegaal gebruik, omdat er geen vergunning is verleend. MAC Lierop trok in de afgelopen periode alles uit de kast om te bewijzen, dat de crossbaan al jaren wordt gebruikt en dat op zijn minst die oude rechten gerespecteerd moeten worden. Een door duizenden sympatisanten ondertekende petitie zette deze strijd nog eens extra kracht bij.

De fractie van het Zùmmers Belang CDA schakelde vorig jaar de Statenfractie van CDA Brabant in om op provinciaal niveau aandacht te vragen voor deze kwestie. CDA’er Rene Kuijken gaf aan MAC Lierop de helpende hand te willen toesteken, omdat het maatschappelijk belang van een circuit in Lierop groot is. “Dat blijkt alleen al uit het aantal ondertekeningen van de petitie. Eigenlijk is geen circuit geen optie, dus dan is een aanpassing van de Verordening Ruimte een hele serieuze optie voor het CDA. Ook al is het een paardenmiddel dat bijna nooit gebruikt wordt bij individuele gevallen”, aldus CDA’er Kuijken.
Zijn oproep schudde ook de rest van de Brabantse Statenfracties wakker. Een meerderheid gaf aan achter de motorcross in Lierop te staan.

Volgens de uitspraak van de Raad van State is nu de gemeente Someren aan zet om een nieuw besluit te nemen. Dat zal geen problemen opleveren. De voltallige gemeenteraad steunde vorig jaar een motie voor het behoud van het crossterrein. De uitspraak van de Raad van State is een goed begin en biedt perspectief voor MAC Lierop. Het Zùmmers Belang CDA blijft zich hard maken voor legalisatie van het crossterrein. Lierop is motorcross…….motorcross is Lierop!!

foto: Siris