Afscheid van voorzitter Ben van den Boomen
Afscheid van voorzitter Ben van den Boomen ALV / achterbanbijeenkomst

Na 8 jaren stopt Ben van den Boomen als voorzitter van Zùmmers Belang CDA. Hij doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug, maar hoopt op termijn weer een actieve bijdrage te leveren aan de partij. Tijdens de achterbanbijeenkomst in Cultureel Centrum De Ruchte nam hij afscheid. Secretaris Paul Dekkers Los dankte Van den Boomen voor zijn inzet en prees hem voor zijn doorzettingsvermogen.

De bijeenkomst stond verder in het teken van de herinrichting van de organisatie en de compacte schillenstructuur. De achterban heeft hiervoor in de afgelopen periode de nodige input geleverd. Jan Zegwaard gaf namens de stuurgroep een toelichting  op de stand van zaken van het Projectplan “ZB CDA 2022”.

Raadsleden bespraken vervolgens met de achterban de agenda’s van de commissievergaderingen en wethouder Louis Swinkels gaf een inkijk in de lopende lokale en regionale zaken. Ten slotte gaf Rik Duijmelinck een toelichting op het format voor achterbanbijeenkomsten van het Zùmmers Belang CDA in de kerkdorpen, te beginnen in het voorjaar in Lierop.

Voor de foto's verwijzen wij u naar de website van Siris: http://siris.nl/fotoalbums/134976290/zummers-belang-cda-neemt-afscheid-voorzitter-ben-van-den-boomen