KADERNOTA 2021 DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN
KADERNOTA 2021 DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN jaarlijkse mijlpaal behaald
Jaarlijks een mijlpaal, want daarmee zijn de kaders voor de begroting voor 2021 gesteld. De gemeente Someren moet flink bezuinigen. Bezuinigen is niet leuk, nu niet, en nooit niet, maar het is noodzakelijk omdat er een gat van ruim 1,9 miljoen euro is. De gemeenteraad heeft daarvoor belangrijke keuzes moeten maken. Dat is een ingewikkeld vraagstuk, want de raad wil voorzieningen als de bibliotheek en het zwembad graag open houden – al kosten die de gemeente elk jaar geld. Lastige keuzes dus.
 
In 2019 was al bekend dat het niet goed ging met de balans van de gemeente Someren. Nog altijd komen er taken uit Den Haag richting de gemeente, maar niet het geld dat daar bij hoort. Dat houdt een keer op.
Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar al afgesproken, om prioriteiten te stellen. Kort gezegd had het tegen het licht houden van de uitgaven in het sociaal domein de hoogste prioriteit. Daarna kijken of grote investeringen uitgesteld kunnen worden, vervolgens leges kostendekkend maken en pas dan, als het niet anders kan, de onroerende zaakbelasting verhogen.
 
Zùmmers Belang CDA heeft dit serieus opgepakt, een aantal voorstellen geformuleerd en deze ingebracht tijdens de Raadsvergadering. Deze zijn prima toegelicht en hebben uiteindelijk een belangrijke invloed gehad op de keuzes van de Raad, de belangrijkste zijn:
1. Bezuinig structureel binnen het Sociaal Domein;
Bezuinig níet op de zorgverleners of de zorgtaken!! Maar wèl op de preventieve taken; Someren zet jaarlijks veel geld in op preventie. Wij denken dat er in de tijd dubbelingen zijn ontstaan. Kijk daarom goed waar onnodig overleg wordt gevoerd en schrap dat. Overleg moet meer doelgericht. Probeer daarmee in 2022 een besparing van €150.000,- per jaar te bereiken.
2. Haal de rotonde Witvrouwenbergweg-Provincialeweg uit het investeringsprogramma;
Hier heeft het Zùmmers Belang CDA vorig jaar al op aangedrongen en nu is deze dan geschrapt. Dit scheelt ons eenmalig het bedrag van 1,6 miljoen en daarmee besparen we jaarlijks €38.400,- afschrijving.
3. Bezuinig bij alle Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen.
Bijvoorbeeld door efficiënter te werken en niet te indexeren.
 
Het Zùmmers Belang CDA is tevreden over het bereikte resultaat, met complimenten aan de fractieleden!!
 
De fractie is van mening, dat de prioriteiten die afgesproken zijn ook overeind moeten blijven. Wat moet, dat moet. Zo is het momenteel helaas nodig, ondanks alle bezuinigingen, om de OZB komende vier jaar beetje bij beetje te verhogen. De tarieven in de gemeente Someren zijn erg laag t.o.v. de Peelgemeenten. De fractie acht een verhoging dan ook verantwoord. Maar, als volgend jaar blijkt dat een verdere verhoging niet noodzakelijk is, dan hoeft het voor het Zùmmers Belang CDA niet doorgezet te worden.