het glas moet vol, niet halfvol
het glas moet vol, niet halfvol OVS en gemeente vinden elkaar

De toenemende leegstand in het centrum van Someren is al jarenlang een vraagstuk waar vele mensen zich over buigen. De nieuwe voorzitter van de OVS (Moniek Peeters) en de nieuwe wethouder Economische zaken (Louis Swinkels) hebben elkaar gevonden. De gemeente wil de aanpak van het centrum over een andere boeg gooien. In samenwerking met de OVS worden er allerlei plannen uitgedacht. De Somerense gemeenteraad wordt de komende maand door wethouder Swinkels bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Dit is nodig, want het college wil in 2019 doorpakken.

De communicatie tussen de Ondernemersvereniging Someren (OVS) en de gemeente is in de afgelopen jaren stroef verlopen. Beide partijen leken vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Daardoor bleven initiatieven uit. Met twee nieuwe mensen aan het front – die beiden een duidelijke visie op het centrum hebben (CP21) – moet er garen op de klos komen. Niet meer naar elkaar wijzen als er iets fout gaat, maar denken in oplossingen. Het Somerense (winkel)hart moet weer gaan bruisen. 


De leegstand in het Somerense centrum is echter groot. Wethouder Swinkels is zich hiervan bewust. Met de OVS wil hij er voor gaan, om in Someren weer een sfeervol, levendig en vitaal dorpshart te creëren. De gemeente heeft daarin volgens Swinkels een aanjagersrol. Dat is geen kwestie van “in de vingers knippen en het leegstandsprobleem is opgelost”. De gemeente is immers geen eigenaar van de panden in het centrum. Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente begint met een goede communicatie. Samen één front vormen. Swinkels volgt daarmee één van de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het Zùmmers Belang CDA: het faciliteren van de ontwikkeling van een integrale centrumvisie met álle betrokkenen, op basis waarvan de leegstand teruggedrongen wordt en het centrum een kwaliteitsimpuls krijgt.” 


Inmiddels zijn er al een aantal werkgroepen actief, die met de ideeën aan de slag zijn. Moniek Peeters en Louis Swinkels zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Het streven: “Het glas moet vol, niet eens halfvol.”


Bron: Jordy van de Brug / ‘t Contact