Beëdiging Louis Swinkels
Beëdiging Louis Swinkels Afscheid Gonnie van Bussel

Installatie Louis Swinkels en afscheid Gonnie van Bussel

Maandag 16 april is Louis Swinkels door burgemeester Dilia Blok geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Someren. Hij legde daartoe de eed af. Tevens werden Guido Schoolmeesters en Theo Maas geïnstalleerd als lid van het nieuwe college.

Wij wensen dit college heel veel wijsheid, inspiratie en daadkracht toe om voor héél Someren een verbindende, flexibele en opbouwende factor te zijn.

Daarnaast werd afscheid genomen van Gonnie van Bussel en Leon van de Moosdijk.

Angeline Nagel-Maas, fractievoorzitter van Zùmmers Belang CDA, sprak haar toe met de volgende woorden:

Beste Gonnie,

Hoe neem je afscheid van iemand die eigenlijk geen afscheid wil nemen?

Hoe neem je afscheid van iemand die de aan haar gerichte woorden eigenlijk niet wil horen?

Ik heb geen andere manier kunnen bedenken dan ze toch maar gewoon te gaan zeggen.

Toen je in 2014 door Willy Hanssen werd benaderd voor de gemeenteraadsverkiezingen kende ik je niet. Ik heb je de eerste keer ontmoet in de serre bij Ben van den Boomen. Ik heb best aan je moeten wennen. Je was uitgesproken, expressief en aanwezig. Maar we vonden elkaar. Ik waardeer je sterke kwaliteiten. Je bent een goede luisteraar, je observeert mensen, hebt oprechte aandacht voor ze en bent authentiek in de manier waarop je met mensen om gaat. Altijd met respect.

In de tijd dat je raadslid was hebben we intensief samengewerkt We gingen naar bijeenkomsten van het CDA en hebben daar veel gehoord en gesproken over het raadslid zijn. En dat een raadslid vandaag de dag een hele andere rol heeft dan het raadslid van 10 jaar terug.

Toen Willy na twee jaar vertrok werd je onverwacht wethouder. Afgesproken werd dat je de twee jaar tot de verkiezingen zou overbruggen zonder wederzijdse garanties voor de periode daarna. Je vervulde de functie op je eigen manier en bleef dicht bij de mensen waarmee je in contact kwam, binnen en buiten het gemeentehuis. Daarmee heb je veel waardering opgebouwd.

Er gebeurde veel in Someren in de 2 jaar dat je wethouder was. De belangrijkste zaken waren onmiskenbaar de hagelbui en de bandenbrand.

Zo kreeg je in de eerste maanden van je wethouderschap te maken met extreme regenval en een paar weken later met een hagelbui waarbij er stenen vielen van ongekende omvang. Jij hebt van dichtbij mee gemaakt wat dit betekende voor de mensen in onze gemeente. Je hebt ons met verve vertegenwoordigd in Den Haag. Velen van ons herinneren zich nog de beelden van Siris waar jij vol emotie en vuur vertelde wat de impact was van deze bui en wat het betekende voor onze gemeenschap.

    - En een paar maanden later werden we getroffen door een bandenbrand in Someren-Heide. Ook dit riep veel emoties en zorg op, vooral onder de inwoners van dit kerkdorp. Jij luisterde en probeerde waar mogelijk contacten te leggen om onze inwoners te helpen.
    - Je realiseerde je heel goed dat dit dan misschien wel extreme situaties waren maar dat van het bestuur van een gemeente wel verwacht wordt dat zij zich bezig houden met de toekomst en dat je dus vooruit moet denken.
    - Naast deze grote gebeurtenissen ging ook het gewone dagelijkse werk van een wethouder door en dat maakte je je eigen.

Als wethouder van de grootste partij was je ook loco burgemeester. Jij was degene die Alfred Veltman als loco mocht toespreken toen hij na bijna 18 jaar burgemeester zijn,

afscheid nam. En jij mocht onze nieuwe burgemeester, Dilia Blok namens ons allemaal welkom heten toen zij op 9 december met loeiende sirenes werd binnen gehaald op het Wilhelminaplein. Dat zijn hele mooie momenten om op terug te kijken!!!

In 2017 ging het bestuur van het Zùmmers Belang CDA op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Zoals gebruikelijk werd daarvoor een vertrouwenscommissie ingesteld. Jij gaf primair aan dat je geen lijsttrekker wilde worden. En toen de vertrouwenscommissie met een andere naam kwam dan de jouwe was dat niet het ergste, misschien zelfs wel logisch. Maar je was, ondanks dat je wist dat er geen garantie was om in 2018 weer wethouder te worden, diep geraakt toen er een lijsttrekker werd voorgedragen die ook de kandidaat wethouder was. Ook al paste dat dan in het profiel van de partij. Iedereen heeft dat kunnen zien. Ik heb van dichtbij mee gemaakt wat het met je deed. Je vindt het moeilijk om dit los te laten.

Je had deze beslissing niet verwacht. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, ook om te komen tot een nieuwe rol of positie op de lijst. Maar jij wilde dat niet. Die gesprekken hadden – hoe goed bedoeld ook - uiteindelijk geen zin. Je hebt op je eigen manier gereageerd en het is ons niet gelukt om daarin dicht bij elkaar te blijven. Je nam je voor om de raadsperiode af te maken. Dat past bij jou, niet weglopen als het moeilijk is. De verkiezingen kwamen dichterbij en de confrontatie werd groter. Je moest gaan loslaten waar je je in de afgelopen 2 jaar met hart en ziel voor hebt ingezet. En er is nog veel wat je zou willen voortzetten. De politiek heeft soms een rauwe bittere afdronk, het wordt vaak gezegd en het komt hier heel dichtbij. Het doet pijn, dat zien we en voelen we.

Ben je een andere wethouder dan het beeld dat sommige mensen hebben van hoe een wethouder zou moeten zijn? Dat denk ik zeker wel. Iedereen mag dat zelf beoordelen.

Je bent in ieder geval je zelf gebleven, je eigen unieke persoonlijkheid, die haar mannetje staat, stevig geaard, met beide voeten op de grond. Die het belang van kleine dingen in ziet, maar ook altijd het grote geheel blijft bewaken.

We hebben gezocht naar een passend cadeau. Dat was niet eenvoudig. We zijn uitgekomen bij iets van hout, dichtbij de natuur, jouw natuur! Een belangrijk kenmerk van hout is dat het verbonden is met groei, beweging, vernieuwing en ontwikkeling en bovenal dat het uniek is. Er is geen tak van een boom of wortel in de grond hetzelfde. Dat herken ik ook heel erg in jou.

Ik kwam, tot slot, de volgende toepasselijke spreuk tegen:

“als de rug zo recht en stevig is als een boom en onze wortels tot diep in de aarde reiken, dan zullen we kennis maken met onze kracht en pas echt gevoed worden”

Met deze spreuk wil ik je van harte ons cadeau aanbieden.

Gonnie, namens de fractie, het bestuur en de leden van Zúmmers Belang CDA bedanken je voor alles wat je de afgelopen 4 jaar voor ons hebt gedaan. Wij hebben respect voor je en wensen je het aller beste. Het ga je goed!

En dan is er natuurlijk ook nog het thuisfront die je de afgelopen jaren veel hebben moeten missen maar die je altijd gesteund hebben in wat je hebt gedaan. Gebruikelijk is dan een bos

Bloemen of een fles wijn, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat ik de kinderen en ook jou en misschien dan wel Wilbert een groter plezier doe met een cadeaubon van de ijssalon. Wilbert, Job en Jeri ook jullie heel hartelijk bedankt voor jullie steun in de afgelopen jaren.

April 2018
Angeline Nagel-Maas
Fractievoorzitter Zùmmers Belang CDA