Gemeenteraad stelt Meerjarenprogrammabegoring 2019-2022 vast.
Gemeenteraad stelt Meerjarenprogrammabegoring 2019-2022 vast. Met veel herkenbare zaken uit verkiezingsprogramma ZB CDA

Een nieuwe raadsperiode, een college met nieuwe gezichten en een nieuwe burgemeester. Véél is er veranderd. Ook een nieuwe begrotingsopzet, concreet, duidelijk op de toekomst gericht en toch flexibel. Wat niet veranderd is, is dat deze begroting wederom sluitend is. Dat is goed! De financiële positie van onze gemeente is gezond. Daar moeten we verantwoord mee omgaan. Ruimte zoeken voor wat belangrijk is, maar met gezond boerenverstand alleen doen wat nodig is.

Veel uit ons programma “Het Groene Hart” herkennen we en zit verwerkt in de vier basisthema’s:

Samen Someren
We willen een nieuwe visie voor communicatie en burgerparticipatie. Zùmmers Belang CDA wil met inwoners in gesprek. Wat is “burgerparticipatie” en hoe geven we hier dagelijks invulling aan? We kunnen er zelf voor zorgen dat onze gemeente in de toekomst een plek blijft waar het goed opgroeien, wonen en werken is. Met onderwerpen als leefbaarheid, levendigheid, veiligheid, weerbaarheid, gezondheid en ondersteuning van kwetsbare mensen is er genoeg te bespreken. Kom eens op onze achterbanvergadering en praat mee.

Greenlab 2030
Hierbij gaat het oa. over een ‘Beleefbaar Buitengebied’. Want naast agrarische activiteiten komt er meer ruimte voor toerisme en recreatie. We denken dat het buitengebied meer en meer een aanzuigende werking moet krijgen en daarmee nog aantrekkelijker wordt. Met nieuw integraal horecabeleid kan een goede wisselwerking met het centrum ontstaan. Een vitaal centrum gekenmerkt door levendigheid, gastvrijheid, veiligheid en vriendelijkheid. Ons Groene Hart klopt er, je voélt het!

Maar ook voor werkgelegenheid moet volop aandacht zijn. Bedrijventerreinen willen we waar mogelijk uitbreiden en met de ondernemers gaan we bespreken hoe we een goed vestigings- en ondernemers-klimaat kunnen realiseren. Economische groei op meerdere fronten en in diverse sectoren.

Aantrekkelijk wonen
De woonvisie dateert alweer uit 2012. Waar ligt de woonbehoefte anno nu? Belangrijk vinden wij dat er levensloopbestendige en rolstoel-bewoonbare woningen komen. En als we het ook gezellig en leefbaar willen houden, betekent dat dus ook nieuwbouw in de kernen! Dat het openbaar gebied er dan netjes uit ziet spreekt vanzelf. Door adoptieregelingen kan men hier zelf een rol in spelen. We staan als gemeente en inwoners samen aan de lat met ook aandacht voor duurzame energie! Eind 2019 willen we de wateroverlast in de belangrijkste probleemgebieden (Someren-Noord en keizerstraat/Grebbe) onder controle hebben. Weer een stap op weg naar een klimaat robuust Someren. De Pauluskerk in Someren-Noord wordt momenteel gesloopt. De komende jaren gaat dit kerngebied er anders uit zien. Spannend om dat te zien groeien.

Hart van Someren
Het centrum van Someren moet toekomstbestendig worden, maar hoe? Hoe zien we het centrumhart straks en welke functies moet het krijgen? Als we dat weten gaan we er samen aan werken.

Wij gaan graag het gesprek met iedereen aan over de toekomst van Someren. Hoe zie jij dat? Dat kan via de wijkraad, belangengroep of dorpsoverleg. Of neem rechtstreeks contact met ons op. Via de website, bel of spreek ons aan op straat! Maandelijks hebben we achterbanvergadering. U bent er van harte welkom, de koffie staat er klaar. Wij zijn er voor u allemaal.

Angeline Nagel, Arjan Evers, Henny Driessen, Twan van den Boomen, Ellen Zegwaard en Rik Duijmelinck.