Actueel

het glas moet vol, niet halfvol
OVS en gemeente vinden elkaar

De toenemende leegstand in het centrum van Someren is al jarenlang een vraagstuk waar vele mensen zich over buigen. De nieuwe voorzitter van de OVS (Moniek Peeters) en de nieuwe wethouder Economische zaken (Louis Swinkels) hebben elkaar gevonden. De gemeente wil de aanpak van het centrum over een andere boeg gooien. In samenwerking met de OVS worden er allerlei plannen uitgedacht. De Somerense gemeenteraad wordt de komende maand door wethouder Swinkels bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Dit is nodig, want het college wil in 2019 doorpakken.

Lees meer
Gemeenteraad stelt Meerjarenprogrammabegoring 2019-2022 vast.
Met veel herkenbare zaken uit verkiezingsprogramma ZB CDA

Een nieuwe raadsperiode, een college met nieuwe gezichten en een nieuwe burgemeester. Véél is er veranderd. Ook een nieuwe begrotingsopzet, concreet, duidelijk op de toekomst gericht en toch flexibel. Wat niet veranderd is, is wederom een sluitende begroting. De financiële positie van onze gemeente is gezond. Ruimte zoeken voor wat belangrijk is, maar met gezond boerenverstand alleen doen wat nodig is. Positief is verder, dat de fractie van het Zùmmers Belang CDA in de begroting een groot aantal items uit het verkiezingsprogramma "Het Groen Hart" terug vindt.

Lees meer
Afscheid van voorzitter Ben van den Boomen
ALV / achterbanbijeenkomst

Na 8 jaren stopt Ben van den Boomen als voorzitter van Zùmmers Belang CDA. Hij doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug, maar hoopt op termijn weer een actieve bijdrage te leveren aan de partij. Tijdens de achterbanbijeenkomst in Cultureel Centrum De Ruchte nam hij afscheid. Secretaris Paul Dekkers Los dankte Van den Boomen voor zijn inzet en prees hem voor zijn doorzettingsvermogen.

Lees meer
Zùmmers Belang CDA neemt afscheid van Ben van den Boomen
Achterbanbijeenkomst

Op maandagavond 12 november a.s. neemt het Zùmmers Belang CDA afscheid van Ben van den Boomen, die tot voor kort de voorzittershamer bij de lokale partij hanteerde. Dit gebeurt tijdens een Algemene Ledenvergadering, die voorafgaand aan de achterbanbijeenkomst plaats vindt.

Lees meer
Geen paniekvoetbal op weg naar energieneutraal Someren

De energiedoelstellingen die de overheid heeft gesteld, leiden momenteel tot aanvragen en initiatieven van bedrijven om grote zonneparken op Somerense grondgebied aan te leggen. Het Zùmmers Belang CDA is zich bewust van de noodzaak om stappen te zetten in de energietransitie, maar wil dit integraal en zorgvuldig oppakken. Geen paniekvoetbal of het snelle gewin mogelijk maken van een paar grote – vaak internationaal werkende – projectontwikkelaars. Om te voorkomen dat de gemeente Someren over enkele jaren met de brokken komt te zitten is een lange termijnvisie noodzakelijk. Zorgvuldigheid voor snelheid!

Lees meer