Standpunten

Standpunten
.

Presentatie programma Zùmmers Belang CDA

Maandagavond 5 maart heeft het kernteam van Zùmmers Belang CDA bij monde van Louis Swinkels het fonkelnieuwe programma voor de komende vier jaar aangeboden aan de voorzitter van het bestuur Ben van den Boomen, de fractievoorzitter Angeline Nagel en de nestor Harrie Reinders.

Na een intense periode is de betrokkenheid van de achterban vergroot door de invoering van het schillenmodel. Hiermee is de hele structuur van buiten naar binnen gericht. Diverse doelgroepen met diverse interesses en aandachtsvelden tekenen zich af. Met input van de TOP 50 is in meerdere sessies een mooi en krachtig programma gebouwd gebaseerd op het thema: “het Groene Hart wat héél Someren (ver)bindt”.

Een programma wat haar basis vindt in het grondvest. Met een vernieuwde denkwijze en werkwijze met oog voor alle inwoners. Het programma is gebaseerd op een lange termijn (stip aan de horizon) maar is niet in beton gegoten, dus steeds actueel en flexibel. De wereld verandert namelijk steeds sneller dan dat wij plannen kunnen maken.

Samengevat in de 10 hoofdspeerpunten valt het programma uiteen in bijna 100 actiepunten. Aan de bak dus!!

Klik hieronder op de tekst om te downloaden:

Programma Zùmmers Belang CDA 2018-2022