Standpunten

Standpunten
Alle standpunten op een rij

Zùmmers Belang CDA

Binnenkort volgt hier een.Uitgebreid overzicht van onze belangrijkste standpunten. Ook ons verkiezingsprogramma 2018-2022 zal hier dan te downloaden zijn.