Actueel

Veilig en zonder zorgen wonen op je oude dag.

Het Zùmmers Belang CDA heeft gekozen voor een gevarieerde samenstelling van de kieslijst. Kandidaten die een afspiegeling vormen van de samenleving. Senioren maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. De huidige welvaart hebben we grotendeels te danken aan de inzet van onze ouders en grootouders. Zij verdienen op hun oude dag passende zorg voor hun noeste arbeid. De doelgroep Ouderen en Zorg wordt vertegenwoordigd door Ellen Zegwaard.

Lees meer
Vrouwen in de raad zijn broodnodig

Het Zùmmers Belang CDA heeft gekozen voor een gevarieerde samenstelling van de kieslijst met kandidaten, die zo veel mogelijk een afspiegeling vormen van onze samenleving. De doelgroep Vrouwen heeft daarin een prominente plek en wordt vertegenwoordigd door Angeline.

Lees meer
Zùmmers Belang CDA
'Het buitengebied in beweging'

Zùmmers Belang CDA heeft op 27 februari 2018 een succesvolle bijeenkomst gehouden over ‘het buitengebied in beweging’. Op deze avond vervulde Ton Braspenning een grote rol, namens CDA Brabant heeft hij een toelichting gegeven over de rol van de overheid in het buitengebied. Dat de provincie niet tot tevredenheid van veel agrarisch ondernemers handelt is iets dat Ton ook zeker niet verbloemd. Daarnaast zijn nog een aantal belangrijke thema’s besproken, meer hierover leest u in het uitgebreide artikel.

Lees meer
Kernen en wijken

Op de verkiezingsposter van het Zùmmers Belang CDA staat een groot aantal groene hartjes en vier witte witte hartjes. Deze symboliseren de vier Somerense dorpskernen. Samen vormen ze het Groene Hart, dat mensen verbindt. De dorpskernen en de wijken vormen samen één gemeenschap.

Lees meer
agrarisch en buitengebied

Het buitengebied als groene hart van onze gemeente

Lees meer